Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Λειτουργία Σχολείων ( Επικαιροποίηση - Σεπτέμβριος 2015)
(κάνε κλικ πάνω σε κάθε σύνδεσμο και κατέβασε το σχετικό αρχείο)
Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (αναλυτικά προγράμματα)
Ισχύουν οι Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ τ. Β' 303/2003) και (ΦΕΚ τ. Β' 304/2003)
Για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ. ισχύει η
Δικαιολογητικά εγγραφής μαθητών 2015-2016 ισχύουν:
Για τις εγγραφές Νηπίων και Μαθητών η εγκύκλιος Φ.6/1064/76958/Δ1/14-5-2015
Για το ΑΔΥΜ οι εγκύκλιοι:
α) του Υπουργείου Υγείας Γ3δ/Δ.Φ.13.2./Γ.Π. οικ. 28108/17-4-2015
β) του ΥΠΟΠΑΙΘ Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015
Το νέο έντυπο ΑΔΥΜ
Το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης για το Ατομικό Δελτίο Υγείας
Για την πιστοποίηση υγείας μαθητών ισχύουν οι: