Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου 2015

ΑΝΕΜΟΣ και ιστοσελίδα Συλλόγου Περικλή


Στις 13 Ιανουαρίου 2015 στείλαμε το παρακάτω μέιλ στην Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου Περικλή.Αγαπητοί συνάδελφοι/σσες, καλησπέρα και Καλή Χρονιά σε όλους και όλες!

Σας στέλνουμε αυτό το email για να σας εκφράσουμε την επιθυμία μας να "φιλοξενείται" και ο ΑΝΕΜΟΣ στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στο σχετικό σύνδεσμο με τις παρατάξεις. 
Σε  τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε με την προηγούμενη Πρόεδρο του Συλλόγου μας, Ηλέκτρα Μήτσουρα, μάς τονίστηκε ότι στην ιστοσελίδα φιλοξενούνται μόνο οι παρατάξεις που έχουν εκλέξει εκπροσώπους/ο σύμφωνα με απόφαση προηγούμενου Δ.Σ.

Αυτή η απόφαση θεωρούμε  ότι είναι  αντιδημοκρατική και άδικη. Θέλουμε να αλλάξει και ζητάμε από την κάθε παράταξη ξεχωριστά, αλλά και από το νέο Δ. Σ του Συλλόγου,  στην επόμενη συνεδρίασή του μια ξεκάθαρη απάντηση.
Παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε για τις αποφάσεις σας.

Το μόνο απαντητικό μέιλ που λάβαμε ήταν από τον εκπρόσωπο της  ΑΚ.ΣΥ.Α  στο Δ. Σ και ήταν το εξής:

Καλή χρονιά!

Η Α.Κ.ΣΥ.Α θα υπερψηφίσει το αίτημά σας, το θεωρεί αυτονόητο.

Οι άλλες Παρατάξεις ούτε φωνή, ούτε ακρόαση!
Τα συμπεράσματα δικά σας...Και η αργοπορημένη απάντηση του Δ. Σ του Συλλόγου μας μετά την κοινοποίηση της αλληλογραφίας με την οποία ικανοποιήθηκε το αίτημά μας.

Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2015

Οι αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων


Δημοσιεύτηκαν στην  Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα των Δημοτικών Σχολείων, μετά την εισαγωγή της της μελέτης   στην πρωινή ζώνη και δύο διδακτικών  ωρών  Φυσικής  Αγωγής και Μελέτης  Περιβάλλοντος στις  δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

Επίσης την προηγούμενη εβδομάδα δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι δύο υπουργικές αποφάσεις που αφορούν:
Α. Την πιλοτική εφαρμογή της μελέτης των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου στην πρωινή ζώνη, και,
Β. Τη διάθεση μιας  διδακτικής ώρας της Φυσικής Αγωγής για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο», από την Α΄ έως την Στ΄ τάξη και
  για τις τάξεις Α΄ έως Δ΄ διατίθεται, για τις ίδιες δράσεις η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος
 Μελέτη στην πρωινή ζώνη του Δημοτικού Σχολείου
 Σύμφωνα με την απόφαση:
Α. Για το σχολικό έτος 2014-2015 και για το χρονικό διάστημα από 2 Μαρτίου 2015 έως και την λήξη των μαθημάτων του διδακτικού έτος 2014-2015 θα εφαρμοστεί πιλοτικά η μελέτη και εμπέδωση των μαθημάτων Γλώσσα, Μαθηματικά και Φυσικά στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Υποχρεωτικής Πρωινής Ζώνης των 35 ωρών των Δημοτικών Σχολείων που εφαρμόζουν το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα(ΕΑΕΠ) με την κατά τη δυνατή ολοκλήρωση στο σχολείο των εργασιών ώστε να απαλλάσσονται οι μαθητές από τις «κατ΄ οίκον» εργασίες.
Β. Σκοπός της ρύθμισης είναι η ενίσχυση της αντισταθμιστικής λειτουργίας του Ολοήμερου Σχολείου με ΕΑΕΠ και η αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας και σχολικής διαρροής.
Γ. Η μελέτη και εμπέδωση θα εφαρμοστεί στις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’,Ε΄,ΣΤ’ στα μαθήματα Γλώσσα, Μαθηματικά και στις τάξεις Ε΄, ΣΤ’ και στο μάθημα της Φυσικής.
Δ. Για την μελέτη και εμπέδωση των ανωτέρω μαθημάτων θα διατίθεται είτε μέρος της διδακτικής ώρας των ανωτέρω γνωστικών αντικειμένων είτε ολόκληρη διδακτική ώρα ημερησίως και μέχρι 5 ώρες την εβδομάδα συνολικά. Η μελέτη και εμπέδωση υλοποιείται από τον δάσκαλο της τάξης ή από άλλον εκπαιδευτικό ΠΕ 70.
Ε. Η κατανομή των ωρών της μελέτης και εμπέδωσης και η διαμόρφωση του Εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος θα γίνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και έγκριση του οικείου σχολικού Συμβούλου με βάση της ανάγκες, τις δυνατότητες, τη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού, τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας κ.λ.π. Ζ. Με την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής θα ακολουθήσει σχετική αξιολόγηση.
Δύο διδακτικές ώρες Φυσική Αγωγή και Μελέτη Περιβάλλοντος για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο»
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση:
Α. Διατίθεται μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο», από την Α΄ έως την Στ΄ τάξη.
Β. Επίσης για τις τάξεις Α΄ έως Δ΄ διατίθεται, για τις ίδιες δράσεις η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος
Ειδικότερα:
Στις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’ , η μία διδακτική ώρα της Φυσικής Αγωγής θα διατίθεται για χορούς.
Επιπλέον στις τάξεις (Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’΄) μία διδακτική ώρα θα διατίθεται για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».
Για τις τάξεις Ε΄,ΣΤ’ , δύναται να διατίθεται μία (1) διδακτική ώρα για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».
Προτείνεται για όλα τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος. Θα μπορούσαν να υπάρξουν και μικτά τμήματα από μαθητές διαφορετικών τάξεων υπό τη μορφή κύκλων γνωστικών αντικειμένων ή αλλιώς ομίλων δράσεων δημιουργίας και πολιτισμού.
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας οι μαθητές όλων των τάξεων μπορεί να προετοιμάζουν σχολικές εορτές, χορωδίες, θεατρικές παραστάσεις και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες για την καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και την ανάδειξη και προώθηση στοιχείων του πολιτισμού όπως: λογοτεχνία, τέχνες, φωτογραφία, μουσικά σύνολα, κ.α.).
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να οργανωθεί από δασκάλους, εκπαιδευτικούς θεατρικής αγωγής και εκπαιδευτικούς μουσικήs, φυσικής αγωγής. Στις τάξεις Α΄,Β΄,Γ΄,Δ’ , η μία διδακτική ώρα της Μελέτης Περιβάλλοντος δύναται να διατίθεται από τον διδάσκοντα/ εκπαιδευτικó ΠΕ 70 για δράσεις του προγράμματος «Κοινωνικό Σχολείο».

Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015

Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση

Είναι λίγο μεγάλο αλλά πολύ ενδιαφέρον. Δείτε το σε συνέχειες...

Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση (La Educacion Prohibida) είναι ένα ανεξάρτητο ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε το 2012. Περιγράφει ποικίλες εναλλακτικές πρακτικές εκπαίδευσης και αντισυμβατικά σχολεία στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία, και περιλαμβάνει εκπαιδευτικές προσεγγίσεις όπως η λαϊκή επιμόρφωση, το σύστημα Μοντεσσόρι, η προοδευτική εκπαίδευση, η εκπαίδευση Βάλντορφ, η κατ οίκον διδασκαλία. Το ντοκιμαντέρ χωρίζεται σε 10 θεματικά επεισόδια, που το καθένα παρουσιάζει μια διαφορετική πτυχή της εκπαίδευσης στο πλαίσιο του σχολείου και έξω από αυτό. Τα θέματα περιλαμβάνουν την ιστορία του σχολικού συστήματος, την εξουσία και δύναμη στα σχολεία, την αξιολόγηση και το διαχωρισμό των μαθητών, την κοινωνική λειτουργία των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθώς και το ρόλο των εκπαιδευτικών και των οικογενειών. Η ταινία περιέχει σχεδόν 30 λεπτά κινουμένων σχεδίων και μια φανταστική δραματοποιημένη ιστορία που συνδέει τα επεισόδια. Είναι η πρώτη Ισπανική ταινία που χρηματοδοτήθηκε μέσω της μεθόδου πληθοχρηματοδότησης και προβλήθηκε ταυτόχρονα σε 130 πόλεις, σε 13 χώρες, με συνολικό αριθμό 18.000 θεατών μέσα σε μια μέρα. 

[by Phaedra]Σχόλιο δικό μου: 

Πολύ καλό και δυνατό ντοκιμαντέρ. Ακόμα κι αν δεν συμφωνείς πλήρως με όλες τις απόψεις που φιλοξενούνται στην ταινία, δεν μπορείς να αναγνωρίσεις ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν σταματούν ποτέ να αναζητούν μια καλύτερη εκπαίδευση. 

Μπράβο τους!

Α. Τ.

Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Συγκρότηση νέου Δ.Σ. του Συλλόγου μας


Το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα  ως εξής:
ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η νέα  σύνθεση του Δ.Σ. έχει ως εξής:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 ΙΔΙΟΤΗΤΑΟΝΟΜ/ΝΥΜΟΤηλ. Σχολ.ΚινητόE-mailΠΑΡΑΤΑΞΗ
1ΠΡΟΕΔΡΟΣΚΟΛΟΖΗ ΜΑΡΙΑ21065271166942496241 makolfox@gmail.comΕΚΠ/ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
2ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΜΗΤΣΟΥΡΑ ΗΛΕΚΤΡΑ21065122206972816838 ilektramitsoura@gmail.comΕΚΠ/ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
3ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΝΝΑ-ΜΑΓΙΑ2106006149 6977533041annamayaparis@yahoo.grΕΚΠ/ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
4ΜΕΛΟΣΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ     ΣΩΤΗΡΗΣ21061334176973256860georgsot@sch.grΔΑΚΕ Π.Ε
5ΜΕΛΟΣΤΣΙΡΙΓΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ2106000211 6974099815ntsirigos1@gmail.comΔΑΚΕ Π.Ε
6ΜΕΛΟΣΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ    21063922426972276253dessypan@hotmail.comΕΣΑΚ – ΔΕΕ
7ΜΕΛΟΣΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ  ΚΩΣΤΑΣ     21068139566974497585kosarvan@gmail.comΑ.Κ.ΣΥ.Α ΠΑΣΚ
                                      
                                 Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

         Η Πρόεδρος                                                                     Η Γεν. Γραμματέας                             
           Μαρία  Κολόζη                                                    Άννα Μάγια Σταυροπούλου


ail.grΑ.Κ.ΣΥ.Α

Το Δ.Σ. δεν εξέλεξε ταμία και αποφάσισε ομόφωνα να εξουσιοδοτήσει την Πρόεδρο του Δ.Σ. να εκτελεί όλες τις οικονομικές πράξεις του συλλόγου και τις τραπεζικές συναλλαγές.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΞΕΛΕΓΗΣΑΝ
α) ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑ από την  ΕΚΠ/ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
β) ΓΙΑΝΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ    από την  ΕΚΠ/ΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
γ) ΧΟΥΣΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   από τη ΔΑΚΕ

Πέμπτη, 8 Ιανουαρίου 2015

«Ρεκόρ» δυσκολιών τα Μαθηματικά και Ιστορία στο ΔημοτικόΤα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΠ για τα βιβλία του Δημοτικού με ερωτηματολόγια στους Σχολικούς Συμβούλους.

                           
                                       

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΕΠ για τα βιβλία του Δημοτικού ( σ.σ. με ερωτηματολόγια στους Σχολικούς Συμβούλους), τα οποία παρουσίασε στη σημερινή συνεδρίαση του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ - παρουσία του υπουργού Α. Λοβέρδου- ο πρόεδρος του ΙΕΠ Σ. Γκλαβάς:

Α. Οι ερωτώμενοι Σχολικοί Σύμβουλοι στην πλειονοτητά τους θεωρούν ότι τα Μαθηματικά της Ε΄ Δημοτικού, η Ιστορία της Στ΄ Δημοτικού και τα Μαθηματικά της Β΄ Δημοτικού παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες όσον αφορά: α) στον όγκο του διδακτικού περιεχομένου σε σχέση με τον πραγματικό διδακτικό χρόνο, β) στις δυσκολίες που συναντούν οι εκπαιδευτικοί στη διδασκαλία του διδακτικού περιεχομένου τους, γ) στη συμβολή της οργάνωσης των περιεχομένων τους στη διδασκαλία, δ) στις έννοιες που περιέχουν όσον αφορά στην κατανόησή τους από πλευράς των μαθητών, ε) στην ανεπάρκεια του προγραμματισμένου  διδακτικού χρόνου, στ) στην υπερβολική αύξηση των απαιτήσεων του γνωστικού αντικειμένου και του αντίστοιχου βιβλίου σε σχέση με την προηγούμενη τάξη.

Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2015

Πότε θα κλείσουν τα σχολεία για τις εκλογές - Μάθε που ψηφίζεις και τις άδειες σου


Μια εργάσιμη μέρα πριν και μια μέρα μετά τις εκλογές της 25ης Ιανουαρίου τα σχολεία θα είναι κλειστά (23/1-26/1) λόγω του καθορισμού τους ως εκλογικά τμήματα.

Τι ισχύει για τις άδειες των εκπαιδευτικών

1. Όσοι εκπαιδευτικοί μετακινούνται σε απόσταση 200-400 χιλιομέτρων λαμβάνουν άδεια μιας (1) εργάσιμης ημέρας.
2. Όσοι μετακινούνται σε απόσταση 401 χιλιομέτρων και πάνω λαμβάνουν άδεια δύο (2) εργασίμων ημερών, εφόσον κινούνται εξ ολοκλήρου οδικώς με βάση την υπεύθυνη δήλωσή τους.
3. Όσοι μετακινούνται σε νησιά ή από νησιά, για τα οποία δεν υπάρχει οδική πρόσβαση, ο αριθμός των ημερών άδειας που λαμβάνουν, εξετάζεται κατά περίπτωση από τον αρμόδιο Διευθυντή της Εκπαίδευσης, ανάλογα με την απόσταση και τις ειδικές συνθήκες μετακίνησης, χωρίς ωστόσο στις περιπτώσεις αυτές, η άδεια να ξεπερνά τις τρεις (3) εργάσιμες ημέρες.

Για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες, οι οποίες ορίζονται εκλογικά τμήματα και παραμένουν κλειστές την Παρασκευή και τη Δευτέρα, οι ημέρες αυτές θεωρούνται ως μέρος της άδειας. Επομένως, στους εκπαιδευτικούς που εμπίπτουν στην περίπτωση 3, είναι δυνατό να χορηγείται μόνο μία (1) μέρα άδεια, είτε την Πέμπτη πριν από τις εκλογές, είτε την Τρίτη μετά τις εκλογές.

Μάθε που ψηφίζεις

Με την εφαρμογή του ΥΠΕΣ όλοι οι ψηφοφόροι θα μπορούν να δουν το εκλογικό διαμέρισμα που υπάγονται, όχι όμως, ακόμη, το εκλογικό τμήμα αφού δεν έχουν καταρτιστεί οι εκλογικοί κατάλογοι. Στην ειδική εφαρμογή, ο ενδιαφερόμενος αρκεί να εισάγει τα στοιχεία του και η εφαρμογή θα του εμφανίζει σε ποιο σημείο ψηφίζει.

Επισημαίνουμε ότι, σε κάθε περίπτωση διενέργειας εκλογών εκδίδεται εγκύκλιος σχετικά με τις διευκολύνσεις των εκπαιδευτικών για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

κλικ εδώ(πηγή)